VA (1) // 9.kapitola 1/2

16. march 2011 at 15:19 | by Kimberly |  Vampire Academy // Vampýrská Akademie
Znovujsem zapadla do její mysli a viděla a prožívala všechno, co se děje kolem ní.
Opět se plížila na půdu kostela, což jen potvrdilo moje nejhorší obavy. Stejně jako posledně nenarazila na žádný odpor. Dobrý Bože, pomyslela jsem si, copak ten kněz nedokáže lépezabezpečit vlastní kostel?
Za mozaikovým oknem vycházelo slunce a proti světlu se rýsovala silueta Christiana, sedícího na sedátku u okna.
"Jdeš pozdě," oznámil jí. "Už tady na tebe jakou dobu če­kám."

Lissa vytáhla jednu rozviklanou židli, z níž smetla prach. "Myslela jsem, že tě ředitelka Kirová trochu zdrží."
Zavrtěl hlavou. "Ani ne. Na týden mě vyloučili a to je vše. Sem jsem se proplížil vcelku snadno." Mávl rukou. "Jak vidíš."
"Divím se, že tě vyloučili jenom na týden."
Paprsek slunce ozářil jeho modré oči. "Zklamaná?"
Zatvářila se šokované. "Vždyť jsi někoho zapálil!"
"Ale ne. Vidělas na něm nějaký popáleniny?"
"Byl celý v plamenech."
"Měl jsem je pod kontrolou. Držel jsem je od něj dál." Povzdechla. "Tos neměl dělat"
Narovnal se a naklonil se k ní. " Udělal jsem to pro tebe."
"Tys někoho napadl kvůli mně?"
"Jasně. Pěkně vás s Rose prudil. Zachovala se dobře, ale přišlo mi, že se chystá na ústup. A navíc teď budou všichni mluvit o tomhle a zapomenou na incident s liškou."
"Stejně jsi to neměl dělat," řekla a sklopila zrak. Nevěděla, jak má brát tuhle jeho "velkodušnost. "A nedělej, že to všechno bylo kvůli mně. Tobě se to líbí. prostě to chceš dělat - jen tak.
Christianův samolibý výraz náhle vystřídal výraz podiv­ného údivu. Lissa sice nebyla žádné médium, ale měla neuvěřitelnou schopnost vidět do lidí.
Když ho viděla, jak vypadl ze střehu, pokračovala: "Na­padnout někoho magií je zakázáno - a přesně z toho důvodu jsi to chtěl udělat. Baví tě to."
"Tahle pravidla jsou stupidní. Kdybychom používali ma­gii jako zbraň, a ne jen k těm roztomilým a užitečným blbos­tem, Strigojové by tolik z nás nezabíjeli."
"Je to špatný," pravila přesvědčeně. "Magie je dar. Je mírumilovná."
"Jen proto, že to říkají. Opakuješ jen to, co nám vtlouka­li do hlav celej život." Zvedl se a přešel malý prostor půdy. "Vždycky tomu tak nebylo. Před staletími jsme bojovali spolu se strážci. Pak se lidi začali bát a nechali toho. Zjistili, že je lepší se jenom schovávat. Zapomněli útočná kouzla."
"Tak jak znáš tohle?"
Obdařil ji křivým úsměvem. "Ne všichni zapomněli."
"Jako tvoje rodina? Jako tví rodiče?"
Jeho úsměv zmizel. "O mých rodičích nic nevíš."
Výraz mu potemněl a pohled měl najednou tvrdší. Většině lidí připadal Christian děsivý a měli z něj strach, ale jak si ho tak Lissa prohlížela a obdivovala jeho rysy, v tu chvíli jí při­padal velice, velice zranitelný.
"Máš pravdu," přiznala po chvíli tiše. "Nic o nich nevím, promiň."
Podruhé během toho setkání se Christian zatvářil ohro­meně. Zřejmě se mu ještě nikdo tak často neomlouval. Sakra, nikdo s ním ani nemluvil takhle často. Určitě ho nikdo ani nevyslechl. Jako obvykle se rychle vrátil ke svým arogantním manýrům.
"Zapomeň na to." Najednou se zastavil a klekl si před Lissu, takže se mohli dívat vzájemně do očí. Když ho cítila takhle blízko, mimoděk zadržela dech. Rty se mu zvlnily do nebezpečného úsměvu. "A vážně nechápu, proč ze všech lidí zrovna tebe tak pobuřuje, že jsem použil 'zakázanou' magii."
"Ze všech lidí zrovna mě? Co to má znamenat?"
"Jestli chceš, můžeš si hrát na neviňátko - a že ti to jde dost dobře - ale já znám pravdu."
"A jaká je ta pravda?" Svou nejistotu nedokázala skrýt ani přede mnou, ani před Christianem.
Naklonil se k ní ještě blíž. "Že používáš psychický nátlak. Pořád."
"Ne, nepoužívám," namítla ihned.
"Ale jistěže jo. Celou noc jsem nespal a uvažoval, jak jste pro všechno na světě dokázaly pronajmout si byt a chodit do školy, aniž by někdo chtěl vidět vaše rodiče. A pak mi to došlo. Muselas používat nátlak. Tak jste se nejspíš dostaly i odtud."
"Aha. Prostě ti to došlo. Bez jakýhokoli důkazu."
"Mám všechny důkazy, co potřebuju. Jen proto, že tě sleduju."
"Tys mě sledoval - špehoval jsi mě -, abys dokázal, že po­užívám nátlak?"
Pokrčil rameny. "Ne. Vlastně jsem tě sledoval jen proto, že se mi líbíš. Ta věc s nátlakem byl jen bonus. Viděl jsem tě, jak jsi tuhle použila nátlak na hodině matiky, aby profesor pro­dloužil čas na písemku. A taky jsi ho použila na profesorku Carmackovou, když tě chtěla vyzkoušet."
"Takže jsi dospěl k závěru, že jsem jim dala psychický pří­kaz? Třeba jsem jenom dobrá v přesvědčování lidí." Z jejího hlasu zněl drzý tón: pochopitelně, vzhledem k jejímu stra­chu a vzteku. Až na to, že přitom pohodila vlasy, což bych považovala za pokus o flirt, kdybych nevěděla své. A já věděla své…, že ano? Náhle jsem si už tak jistá nebyla.
Pokračoval dál, ale jeho pohled naznačoval, že mu to koketní pohození vlasy neuniklo, že mu nikdy neuniklo nic, co souviselo s Lissou. "Když mluvíš s lidmi, mívají kolikrát takovej připitomělej výraz. A nejenom lidi - ty ovlivňuješ i Moroje. Dhampýry nejspíš taky. To je šílený. Vůbec jsem ne­tušil, že je tohle možný. Jsi jako nějaká superstar. Nějaká zlá superstar, co psychicky útočí." Bylo to obvinění, ale tón jeho hlasu i chování prozrazovaly, že taky flirtuje.
Lissa nevěděla co říct. Měl pravdu. Všechno, co řekl, byla pravda. Její schopnost psychického nátlaku nám pomohla do­stat se z Akademie a protloukat se světem bez pomoci něko­ho dospělého. Tohle nám pomohlo přesvědčit banku, aby se Lissa dostala k prostředkům ze svého dědictví.
Bylo to považováno za stejně špatné jako použití magie jakožto zbraně. A proč taky ne? Vždyť to je zbraň. Mocná zbraň, která se dá až příliš snadno zneužít. Morojským dětem se už od útlého věku vtlouká do hlavy, že nátlak je velmi, velmi špatný. Nikde se neučí, jak na to, přestože každý Moroj k tomu má vrozené schopnosti. Lissa do toho prostě vletěla a šlo jí to - a jak poukázal Christian, dokázala to uplatnit na Moroje, stejně jako na lidi a dhampýry.
"Tak co uděláš?" zeptala se. "Práskneš mě?"
S úsměvem zavrtěl hlavou. ,,Ne. Přijde mi to rajcovní."
Dívala se na něj s vykulenýma očima a srdce jí bušilo jako o závod. Přitahoval ji tvar jeho rtů. "Rose si myslí, že jsi nebezpečný," vyhrkla nervózně. "Myslí, žes možná zabil tu lišku."
Nevěděla jsem, jak se cítit při tomhle bizarním rozhovoru. Někteří lidé se mě bojí. Možná, že on taky.
Ale když promluvil, z pobaveného tónu jeho hlasu jsem usoudila, že se mě rozhodně nebojí. "Lidi si myslí, že jsem nevypočitatelný, ale řeknu ti, že Rose je na tom desetkrát hůř. Pak je samozřejmě těžší, aby s tebou někdo vyfuckoval, takže to jen schvaluju." Trochu odstoupil a konečně tak narušil ten intimní prostor mezi nimi. "A přísahám, že jsem to neudělal. Zjisti, kdo to udělal, a pak... to, co jsem provedl Ralfovi, nebude ničím ve srovnání s tím, co teprve provedu."
Jeho galantní nabídka hrůzostrašné pomsty Lissu zrovna moc nepřesvědčila..., ale trochu ji to nadchlo. "Nechci, abys dělal něco takového. A já stejně nevím, kdo to udělal."
Naklonil se k ní blíž a chytil jí ruce kolem zápěstí. Začal něco povídat, ale pak se zarazil a udiveně pohlédl na Listina zápěstí, na nichž nahmatal vybledlé, staré jizvy. Znovu se jí podíval do očí a tvářil se podivně mile, což u něj nebylo zrov­na obvyklé.
"Možná, že nevíš, kdo to udělal. Ale něco víš. Něco, o čem nemluvíš."
Zírala na něj a v hrudi jí vířila spousta emocí. "Nemůžeš poznat všechna moje tajemství,"zašeptala.
Opět pohlédl na jizvy na jejích zápěstích a pak jí ruce pus­til, jeho typický křivý úsměv se vrátil. "Ne. To asi ne."
Pocítila klid a mír, což byl pocit, o němž jsem se domníva­la, že ho u ní dokážu vyvolat jenom já. Vrátila jsem se do své hlavy a do svého pokoje a zjistila, že sedím na zemi a zírám do učebnice matematiky. Potom, z nějakého důvodu, který mi unikal, jsem knihu zaklapla a hodila jí proti zdi.

Zbytek noci jsem strávila přemýšlením, dokud nenastal čas, nakdy jsem byla domluvená sejít se s Jessem. Proklouzla jsem po schodech dolů do kuchyně - kam jsem mohla chodit, když jsem se tam nezdržovala moc dlouho - a zahlédla jsem ho v návštěvní místnosti.
Vydala jsem se k němu a zašeptala: "Ve čtvrtém patře je společenská místnost, kterou nikdo nepoužívá. Běž po schodech naproti koupelnám a sejdem se tam za pět minut. Zámek dveřích je rozbitý."
Zvládl to snad za vteřinu. Ocitli jsme se v tmavé, zaprášené a opuštěné místnosti. Počet strážců během let rapidně poklesl což znamenalo, že spousta prostor koleje zůstávala nevyužitá. Smutné znamení pro morojskou společnost, ale právě teď se to výtečně hodilo.
Posadil se na pohovku a já si na ni lehla tak, že jsem mu položila nohy do klína. Pořád jsem musela myslet na Lissino a Christianovo bizarní půdní dostaveníčko a po ničem jsem netoužila tolik jako pustit všechno na chvíli z hlavy.
"Fakt se tady učíš, nebo to byla jenom výmluva?" dotázala jsem se.
"Ne. Fakt jsem se učil. Musel jsem udělat úlohu s Meredith." Tón jeho hlasu prozrazoval, že tím moc nadšený nebyl.
"Teda," utahovala jsem si z něj. "Není práce s dhampýrkou pod tvou královskou úroveň? Neměla bych se cítit uražená?"
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement
.............................................................................................................................................
archiv
| 15.3.2011 | © vampireacademyweb.blog.cz | home